lördag 26 januari 2019

# 004 om JORDAN B PETERSSON - II


Fortsatta funderingar om Jordan B Peterson och hans budskap. 

Har Jordan någon framtidsvision för mänskligheten? Är snubben i toppen på maktpyramiden lycklig? Finns det vinster med att härda ut i osäkerhet och kaos?