onsdag 20 februari 2019

# 007 gäst JONNA BORNEMARK - “Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”Filosof Jonna Bornemark har skrivit boken "Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde". 

I detta avsnitt pratar vi om bokens bärande tema, om värdet av att bejaka det ovetbara, Sokrates daimon, kaos, ordning och den livsnödvändiga kampen mot förpappringen.