torsdag 4 april 2019

# 010 om RUPERT SHELDRAKE - vetenskapen som trosuppfattning


Rupert Sheldrake är en brittisk fritänkande biolog. Vi pratar om hans teorier om ett minne i naturen - morfisk resonans, hans kritik av vetenskapens dogmatism och hans forskning kring telepati och andra paranormala fenomen.

Avsnittet på SpotifyRupert Sheldrakes hemsida

Sheldrake om boken The Science Delusion, som behandlar vetenskapens tio grundläggande dogmer. Talet bannlystes och plockades bort av TED.


Vetenskapens tio dogmer enligt Sheldrake
1. Allt är mekaniskt och maskinliknande
2. Materien saknar medvetande
3. Summan av materia och energi är alltid densamma
4. Naturlagarna är oföränderliga över tid
5. Naturen och evolutionen saknar syfte och riktning
6. Det biologiska arvet är materiellt
7. Medvetandet finns enbart i hjärnan
8. Minnen bevaras som materiella spår i hjärnan
9. Fenomen som telepati och prekognition är illusoriska
10. Mekanistisk medicin är den enda som fungerar

Om James Randi och hans pris. "James Randi is a Liar"


En pedagogisk genomgång av teorin om morfisk resonans finns här

Online Staring Experiment. Take five minutes to make a difference as a Citizen Scientist. Sign up // invite your friends // do science


Rekommenderad läsning