tisdag 4 juni 2019

# 014 gäst ADRIAN PARKER – klardrömmar, hypnos och telepati

Vad är det som gör att fenomenet telepati inte är allmänt erkänt, trots att det med all önskvärd metodik visats vetenskapligt? 

Den som fördomsfritt tittar närmare på forskningsläget upptäcker att mängden positiva och tillförlitliga data är överväldigande.


Adrian Parker är professor emeritus i psykologi och en världsledande auktoritet  inom ämnet parapsykologi. 

Hur förklarar han motståndet mot ett fenomen som under strikt kontrollerade och upprepade laboratorieförsök visar en tydlig statiskt signifikans?

Adrian Parkers hemsida.Köp boken Shakespeares ghosts live

Magiskt Tänkande på:

Kommentera avsnittet i vår facebook-grupp!