söndag 27 oktober 2019

# 023 gäst PER JOHANSSON: Den inre kompassen

Ett samtal med Per Johansson, idéhistoriker och humanekolog, om den inre kompassen.

Finns det en visdomskälla som kan vägleda oss och visa oss den mest meningsfulla livsvägen? Hur ger den sig i så fall till känna, och hur sätter vi oss i förbindelse med den?

Per Johansson besitter en imponerande kunskapsbredd som rör sig över filosofi, mytologi, historia och religion och även mer världsliga områden som politik och ekonomi.

Man kan ta del av hans insikter i podradioserierna Myter och Mysterier och Människan och Maskinen.

Avsnittet på Spotify