onsdag 27 november 2019

# 025 VERKLIGHETEN INFÖR RÄTTA


Donald Hoffman, professor i kognitionsvetenskap vid University of California, hävdar i boken The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes, att de sinnesintryck vi mottar inte visar oss den egentliga verkligheten. Han liknar de fenomen vi uppfattar vid ikonerna på datorns skrivbord. Vad som finns bakom dessa ikoner vet vi inte. Hur verklighetens källkod ser ut har vi ingen aning om. 

Vi försöker i detta avsnitt bena ut Hoffmans tankar och göra dem begripliga. Är de något annat än traditionella österländska tankar i en ny modern kostym? 

Vi pratar också om Bob Lazar, en man som hävdar att han arbetat på Area 51 och där sett ett flertal utomjordiska farkoster. 

Mot slutet finns en kortare redovisning (i väntan på den långa) av vårt besök på Occulture Esoteric Festival i Berlin.Fördjupning:

Quanta Magazine: The Evolutionary Argument Against Reality

Youtube: The Case Against Reality | Prof. Donald Hoffman on Conscious Agent Theory

Youtube: What is Panpsychism? | Rupert Sheldrake, Donald Hoffman, Phillip Goff, James Ladyman

Giulio Tononi Integrated information theory

David Bohm

The Ultimate Truth by Swami Sarvapriyananda