torsdag 12 december 2019

# 027 gäst KG HAMMAR: Guds återkomst, eller människans?

Detta avsnitt är en ljudupptagning från KG Hammars besök på Alingsås filosofibar 26 november 2019. 

Utgångspunkten är “Guds återkomst” och KG Hammar ställer frågan “Är det kanske människans återkomst det handlar om”? 

Första delen, ca fyrtiofem minuter, är föredraget under denna rubrik, som följs av en frågestund och dialog med publiken. 

KG Hammar är medmänniska, präst, författare, teolog, professor emeritus. 

Han var ärkebiskop i Svenska kyrkan åren 1997–2006.