fredag 10 januari 2020

# 029 BJÖRN WRANGSJÖ: ”Sjömannen som gick genom väggen – om människans exceptionella upplevelser”


”Sjömannen som gick genom väggen – om människans exceptionella upplevelser”, är titeln på en bok av Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg.

I detta avsnitt träffar vi Björn i hans hem på Kungsholmen i Stockholm och samtalar om frågorna boken behandlar.

Så här lyder bokens baksidestext:

Ibland kan vi känna oss förbryllade , kanske till och med lite skakade, av något som vi varit med om. 

”Märkligt, hände detta mig eller var det bara inbillning?” Kanske har du då haft en så kallad exceptionell upplevelse, en upplevelse som inte riktigt tycks rymmas inom det normala. 

Vi tänker då på sådant som till exempel att se eller höra något som inte finns, att det tycks som om tankar kan överföras mellan personer eller att du plötsligt upplever verkligheten på ett annorlunda sätt. 

Men du är inte ensam. Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg, båda forskarutbildade läkare, resonerar kring sådana fenomen utifrån egna upplevelser. 

Utgångspunkten är att ”man har upplevt det man har upplevt”. Nästa steg kan vara att fundera över en förklaring. 

Författarna menar att vetenskapliga förklaringar bör ha företräde, men också att hjärnan hittills är otillräckligt utforskad och att till exempel vissa företeelser som härrör från vår inre värld tycks kunna ta gestalt i yttervärlden. 

Vi skulle må bra av att dela exceptionella upplevelser med någon vi litar på, om inte annat för att bli kvitt känslan av ”är det något fel på mig?”. Men för att någon ska våga berätta krävs att någon annan, respektfullt, vågar lyssna.