lördag 25 januari 2020

# 030 MIKAEL KURKIALA: ”När själen går i exil”


Ett samtal med Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi, om hans bok När själen går i exil : modernitet, teknologi och det heliga. 

Vi snackar indianer, hårdrock, Leonard Cohen och om Jesus verkligen kunde gå på vattnet. 

Om boken: 

"Materiell välfärd och existentiell hållbarhet går inte hand i hand. Vi omges av ett överflöd av prylar och ett larmande utbud av underhållning och distraktioner. Samtidigt tystnar samtalen, det sociala kittet krackelerar och ekosystemen hotas av kollaps. Vad fattas oss? 'Människan är religiös, inte för att hon bär på vissa trosföreställningar utan för att hennes längtan efter att bli hel är inskriven i själva hennes väsen'. 

Religiösa traditioner bär ofta på djupa insikter om människans inre och kunde därför inta en viktig roll i den kris vi befinner oss i. Kyrkan förvaltar ett rikt arv av berättelser, riter och rum som laddats av tidigare generationers längtan, förtvivlan och glädje. Men det är en utmaning att göra detta arv tillgängligt i en tid där tempot skruvas upp och överskottet på information gör det allt svårare för oss att finna fokus och närvaro.”