fredag 1 maj 2020

# 038 Covid 19 från en Hindu-horisont
Hur ser pandemin ut från en indisk horisont? Hur ser en troende hindu på den globala krisen? 

Ett samtal via skype med Hindol Sengupta, som skrivit boken Being Hindu: Old Faith, New World and You.

Vi borrar i följande frågor: 

På vilket sätt skiljer sig en hindu-förståelse av pandemin från en kristen/västerländsk? 

Finns det likheter mellan begreppet karma och det kristna syndabegreppet? 

Finns det en kollektiv planet-karma? 

Är reinkarnation en realitet? 

Är viruset också Gud? 

Vad kan uppnås med hjälp av regelbunden mediation? 

Obs - hela avsnittet är på engelska. 

Ord och begrepp

Dharma (hinduism)
Dhamma (buddhism)
Naga sadhu