söndag 23 augusti 2020

# 044 RANDONAUTICA

Randonautica är en app som undersöker synkronicitet och förhållandet mellan medvetande och materia.

Medan du visualiserar en intention eller en fråga tar appen med hjälp av en slumpgenerator fram koordinater till en geografisk plats i närheten.

När du besöker platsen får du en bekräftelse i någon form.

Jag har undersökt appen med intentonen att hitta olika färger.

Här är resultatet.


Svart:


Rött:

Gult:


Vitt:

                         


                            
Blått: Brunt: 


Detta resultat visar oss, på ett handfast och konkret sätt, att världen är betydligt mer gåtfull och märklig än vad vi till vardags tror. Appen utmanar det etablerade paradigmet och fungerar som en portal till den större verkligheten.

Så här säger utvecklarna: 

The Randonautica app puts the user in the Director's Chair of an adventure story yet to be written. By using the app, the user can break from their mundane day-to-day and take a journey of randomness into the world around them. 

 

www.randonautica.comAvsnittet på Spotify