fredag 18 juni 2021

# 066 C.G. Jung: Synkronicitet & det omedvetna

Vi dyker huvudstupa ned i CG Jungs idévärld och psykologi. Fokus ligger på begreppet synkronicitet och kapitlet "Mötet med det omedvetna", som finns i Jungs självbiografi "Minnen , drömmar, tankar". 

Vår gäst heter Suzanne Gieser. Suzanne har skrivit avhandlingen: "Den innersta kärnan: djuppsykologi och kvantfysik, Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung". Hon är föreläsare,  fil dr, leg psykoterapeut och handledare.

Suzanne Giesers hemsida


Avsnittet på spotify