tisdag 7 september 2021

# 070 ANNA BORNSTEIN: Är dom andra som jag innerst inne?

 Anna Bornstein berättar om hur hon träffade mystikern Paul Brunton, och hur han blev hennes andlige vägledare i livet. Hon kom bland annat att översätta flera av hans böcker till svenska. 

Anna pratar också om skolprojektet "Drömmen om det goda". 

Köp Annas böcker här.

Avsnittet på spotify